سروش سراج

تکنسین فنی

دانش آموخته رشته مهندسی برق دارای سابقه 15 ساله در زمینه سیمکشی و برقکاری ساختمان