سعید سالارفر

تکنسین فنی

دانش آموخته رشته برق - الکترونیک - بیش از 6 سال تجربه در زمینه نصب و اجرای سیستمهای اعلام حریق و خانه هوشمند