وحید زاهدی تجریشی

مدیر عامل

موسس و مدیر عامل شرکت شریف الکترونیک شمال، فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک از دانشکده فنی دانشگاه گیلان و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت در رشته مدیریت سیستمهای اطلاعاتی. عضو هسته اصلی تیم طراحی دستگاه مدار واسط پروژه بزرگ کارت هوشمند سوخت و مدیر پشتیبانی فنی پروژه در سالهای 86 و 87