قاب ریموت 4 دکمه

توضیحات :

4 دکمه، دارای قاب کشویی، آنتن دار